Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Last order dates for Christmas delivery!

UK: December 14th

Rest of World: December 1st

Hŷn na’r hen, Doethach na’r doeth; Bod hudolus, gwych

How to ask a Dragon for its scales

Gofynnaf yn wylaidd am gael achub yr hyn a ddiosgwyd gennych.

Anrhydeddaf eich doethineb, eich bodolaeth, eich llinach.

Hoffwn ddiogelu'r rheiny a garaf, gyda’r amwledau hyn a ffurfiwyd o’ch corff chi eich hun.

Diolch, a bendith ar bob un o'ch math.

Rwy’n addo gofalu’n dyner am y trysor hwn.

I humbly request to salvage what you have discarded.

I honour your wisdom, your being, your lineage.

I wish to protect those that I love, with these amulets formed from your own body.

Thank you, and blessings upon all of your kind.

I promise to cherish this treasure.

 

diolch yn fawr iawn Helo Blod

Lydia@niziblian.com

+44 (0) 7906 606729

Cardiff, United Kingdom

©Lydia Niziblian